• Nồi Hơi Điện - Sản phẩm thiết yếu phục vụ ngành may